Opleiding Master Psychomotorische Therapie

Wist je dat…?

er ook een post HBO-opleiding Psychomotorische Kindertherapie is? De opleiding van Stichting Le Bon Départ in Breda richt zich specifiek op de studie en de bevordering van de psychomotoriek van het kind. De stichting werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie. Meer informatie is te vinden op www.lebondepart.nl

je een instroomtraject kunt volgen als je nog niet voldoet aan de toelatingseisen?

je na het afstuderen de mogelijkheid hebt je te laten registreren als vaktherapeut?