Opleiding Master Social Work

Wist je dat…?

de NHL Hogeschool en de Hanzehogeschool Groningen voor deze opleiding samenwerken en je dus afwisselend op beide scholen les krijgt? Dit wordt een joint-degree genoemd.

je vanaf het begin van de opleiding al toewerkt naar je afstudeerproject?

je moet kunnen aantonen dat je je hebt ontwikkeld, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen, om toegelaten te worden tot de masteropleiding?