Opleiding MBO Verpleegkundige

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding MBO Verpleegkundige

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de opleiding MBO Verpleegkundige op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren, BBL) en via de beroepsopleidende leerweg (leren en stage lopen, BOL). De BBL- en de BOL-opleiding duren vier jaar. Op sommige ROC's is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

Er zijn enkele MBO-scholen die de verpleegkunde-opleiding ook nog een andere variant aanbieden, namelijk topopleiding of Verpleegkundige Klinische Zorg. Dit houdt in dat deze opleidingen alleen opleiden om in het ziekenhuis te gaan werken.

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie eisen toelating.

Particuliere opleiding
Er bestaan ook particuliere opleidingen MBO Verpleegkunde (zie waar aanmelden). De duur van deze opleiding hangt mede van je eigen inspanning af.