Opleiding MBO Verpleegkundige

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding MBO-Verpleegkundige leer je hoe je mensen met een aandoening, handicap of verwonding verpleegt. Je leert vaardigheden om mensen te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten zoals wassen en aankleden, maar ook het geven van medicijnen en het toepassen van technische handelingen zoals het aanbrengen van een infuus.

Door je brede opleiding kun omgaan met patiënten in het ziekenhuis, bewoners in het verpleeghuis of juist bij mensen thuis. Je hebt te maken met mensen van alle ‘soorten en maten’: mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, mensen met een psychiatrische ziekte, ouderen, zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen.

Als MBO-verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het inventariseren van de zorgbehoefte (welke en hoeveel zorg heeft iemand nodig) en voor het opstellen van het verpleegplan en de coördinatie en uitvoering daarvan. Je leert hoe je zorgvragers kunt stimuleren zoveel mogelijk om voor zichzelf te zorgen. Tijdens de opleiding komen al deze zaken aan bod.

Daarnaast zijn verpleegtechnische handelingen een onderdeel van je toekomstige werkzaamheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je medicijnen geeft of een voedingspomp bedient. Je leert zelfstandig te werken en hoe je je werkzaamheden afstemt met de zorgvragers, hun naasten/mantelzorgers maar ook je collega’s.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis: vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert onder meer een verpleegplan opstellen, zorg en begeleiding bieden op basis van verpleegkundige vaardigheden en voorlichting en advies geven.


Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen. Tijdens je opleiding MBO Verpleegkundige specialiseer je je in één van de volgende richtingen:

  • verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • gehandicaptenzorg
  • ziekenhuis

Dat betekent natuurlijk niet dat je na je opleiding MBO Verpleegkundige alleen in dat werkveld terecht kunt. Omdat je zo breed bent opgeleid, kun je in alle zorginstellingen aan de slag. In het begin heb je meestal wel wat extra begeleiding nodig.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Wijkgericht werken of Ervaringsdeskundigheid. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.