Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Je hebt toegang tot de opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:
- VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- HAVO/VWO: overgangsbewijs van 3 naar 4
- MBO niveau 2

Deze opleiding is erg geschikt voor volwassenen (21+).

Solliciteren
Tijdens deze opleiding ga je tegelijkertijd leren en werken of stage lopen. Je moet dus solliciteren naar een opleidingsplaats. Ziekenhuizen kunnen aanvullende eisen stellen.