Opleiding Medisch Secretaresse

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma schriftelijke opleidingen
De meeste opleidingsinstituten waar je de opleiding Medisch Secretaresse kunt volgen, vragen één van de volgende diploma's:
- VMBO, bij voorkeur theoretische leerweg (MAVO)

Vrijstellingen
Het is mogelijk dat je een aantal vrijstellingen krijgt als je de juiste vooropleiding gehad hebt. Er zijn onderwijsinstellingen waarbij je bijvoorbeeld in het tweede jaar kunt instromen als je een HAVO-diploma hebt. Tevens is het mogelijk dat je door werkervaring of je leeftijd gevrijwaard bent van bovengenoemde eisen.

Neem dus altijd contact op met de onderwijsinstelling als je denkt dat je voor deze uitzonderingsregelingen in aanmerking komt.