Opleiding Medisch Secretaresse

Wist je dat…?

ziekenhuizen en andere zorginstellingen vaak specifiek om een medisch secretaresse vragen? Dit komt omdat je bijvoorbeeld voor het maken van correcte brieven en verslagen veel van de medische termen moet afweten.

je tijdens de opleiding ook kennis opdoet over de organisatie van de gezondheidszorg op internationaal niveau?

er opleidingsinstituten zijn die een speciale opleiding Medisch Secretaresse aanbieden voor mensen die al een secretaressediploma hebben? De opleiding duurt dan één jaar. Kijk bij Waar aanmelden.