Opleiding Medische Hulpverlening

Wist je dat…?

er een tekort is aan medisch hulpverleners? Zeker als anesthesiemedewerker ben je hard nodig! 

de opleiding Medische Hulpverlening erg praktijkgericht is? Alles wat je leert, breng je in praktijk tijdens je stage en in de praktijklessen.

er in mei 2017 een proef is gestart waarin bachelor medisch hulpverleners 5 jaar lang meer bevoegdheden krijgen? Na de proefperiode besluit de minister van VWS of de nieuwe bevoegdheden in de wet worden geregeld. (Mogelijk) goed nieuws dus als jij graag zelfstandig werkt!

de opleiding Medische Hulpverlening de enige is waarmee je direct aan de slag kunt als ambulancehulpverlener, medewerker spoedeisende hulp, anesthesiemedewerker, medewerker operatieve zorg of medewerker op de hartfunctie-afdeling?

zorgstudenten op kosten van hun school kunnen worden ingeënt tegen hepatitis B? De onderwijsinstellingen kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij het ministerie. Met deze inenting lopen studenten tijdens hun opleiding of stage minder risico om besmet te raken met het hepatitisvirus.

de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen vanaf september 2019 een geheel vernieuwde BMH bacheloropleiding heeft: de BMH 2.0? Bij deze opleiding kan nu ook de richting operatieassistent worden gekozen. Dit naast de al bestaande richtingen anesthesiemedewerker, ambulanceverpleegkundige, SEH-verpleegkundige en medewerker HCK.