Opleiding Mens en Techniek I Bewegingstechnologie

Wat is de duur en opleidingsvorm?