Opleiding Mens en Techniek I Bewegingstechnologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Mens en Techniek I Bewegingstechnologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Mens en Techniek - Bewegingstechnologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Gezondheid
- Natuur en Techniek
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij: op HAVO-niveau met wiskunde A of B
Heb je het profiel Cultuur en Maatschappij gekozen, maar zonder wiskunde? Dan is een opfriscursus verplicht.

Instroomadvies
De best aansluitende HAVO- of VWO-profielen zijn N&T en N&G. Het is wenselijk om in het vrije deel of als profielkeuzevak Natuurkunde te hebben.

De best aansluitende MBO-opleidingen zijn Fijnmechanische Techniek, Werktuigbouw en Sport en Bewegen.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.