Opleiding Mens en Techniek I Bewegingstechnologie

Wist je dat…?

Bewegingstechnologie, Gezondheidszorgtechnologie, Orthopedische Technologie en Biometrie afstudeerrichtingen zijn van de opleiding Mens en Techniek? Elke afstudeerrichting duurt vier jaar, dus je kiest aan het begin van je studie al in welke richting je wilt afstuderen.

je de vierjarige differentatie Bewegingstechnologie alleen maar in voltijd en aan De Haagse Hogeschool kunt volgen?

je tijdens de opleiding ook opdrachten maakt volgens de methode ‘brainwriting’? Daarbij produceer je allerlei ideeën voor apparaten, waarvan je tekeningen maakt. Bijvoorbeeld van een hulpmiddel waarmee iemand die in een rolstoel zit, maar zijn armen nog wel kan gebruiken, toch zelfstandig een bad kan nemen.

er ongeveer 280 andere studenten zijn die deze opleiding volgen?

je stage kunt lopen in zeer verschillende soorten organisaties? Bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, bij een arbodienst, in de sportwereld of bij een ontwerpbureau.