Opleiding Mens en Techniek I Biometrie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Mens en Techniek I Biometrie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Met één van de volgende diploma's word je toegelaten tot de opleiding Mens en Techniek - Biometrie:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Profielen
Wel geldt dat je één van de volgende profielen moet hebben gevolgd: Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid, zowel op HAVO- als VWO-niveau.

Studiesucces
Ook als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen, heb je helaas geen garantie op studiesucces. De opleiding Mens en Techniek - Biometrie is een vrij technische opleiding. Uit analyse van de studieresultaten blijkt dat studenten met onderstaande profielen de beste resultaten behalen:

- HAVO-diploma met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid
- VWO-diploma met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid
- MBO-diploma in een technische richting (MTS)

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.