Opleiding Mens en Techniek I Biometrie

Wat leer je?

Biometrie is een vierjarige differentiatie van de bacheloropleiding Mens en Techniek.

Wat leer je?
Een biometrist in opleiding wordt een deskundige op het terrein van meetprocedures en metingen aan het lichaam. Je leert hoe je, samen met artsen, techniek kunt toepassen in de zorg. Afhankelijk van je afstudeerrichting zul je ook contact hebben met patiënten.
In de opleiding leer je hoe je metingen uitvoert. Dit doe je met allerlei apparatuur; je krijgt dus een technische basis. De verschillende meetresultaten geven een beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Tijdens de opleiding Mens en Techniek I Biometrie leer je ook hoe je de meetresultaten het beste kunt uitleggen aan artsen, onderzoekers of collega's. 

Jaar 1 en 2
De lesstof van de eerste twee jaren van de opleiding wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges, onderwijsgroepen, practica en projecten. Naast dit reguliere onderwijs krijg je de gelegenheid deel te nemen aan interessante werkveldoriëntaties, om zo een goed beeld te krijgen van het vakgebied.

Jaar 3: stage
In het derde studiejaar besteed je het grootste deel van je tijd aan stages in gezondheidszorginstellingen en/of medisch-technische bedrijven als ook sport- dan wel revalidatiecentra. 

Afstudeervarianten
De opleiding Biometrie heeft 3 afstudeerrichtingen:

Medisch-technisch (MT)
Hier ligt het accent op de mogelijkheden van de  medische technologie. Een voorbeeld: je werkt mee aan het introduceren of het ontwikkelen van (vernieuwende) apparatuur in de gezondheidszorg.

Klinisch-diagnostisch (KD)
Hier ligt het accent op het beter gebruiken van de apparatuur in een ziekenhuis. Je kunt je specialiseren in klinische neurofysiologie en hart- en longfunctie.

Sport en Revalidatie (SR)
Deze afstudeerrichting is gestart in 2011 en leidt specialisten op in het meten binnen een sport- en revalidatiesetting. Je houdt je bezig met conditiemetingen maar ook met prestatie- en biomechanische metingen.

Bacheloropleiding Mens en Techniek
De bacheloropleiding Biometrie is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) binnen de cluster Mens en Techniek. De opleidingen die binnen Mens en Techniek vallen, worden op verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent, variërend van meer technisch tot meer gezondheidszorggericht.
Andere differentiaties van Mens en Techniek zijn: