Opleiding Mens en Techniek I Gezondheidszorgtechnologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Mens en Techniek - Gezondheidszorgtechnologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- MBO niveau 4
- HAVO
- VWO

Welk instroomprofiel?
Alle profielen op HAVO- en VWO-niveau geven toegang. Op HAVO-niveau is bij het profiel Cultuur en Maatschappij wel Wiskunde A of B vereist.

Vrijstellingen
Voor studenten met een passende vooropleiding MBO 4 of met een VWO-diploma is er de mogelijkheid om een verkorte route te volgen (aan bij Hogeschool Rotterdam). Als je het instap-assessment goed aflegt, duurt de opleiding drie jaar.

Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen. Bijvoorbeeld bij het Ad-diploma:

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.