Opleiding Mens en Techniek I Gezondheidszorgtechnologie

Wat leer je?

De vierjarige HBO-bachelor Gezondheidszorgtechnologie (voltijd) leidt je op tot een multi-inzetbare deskundige die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek. Je leert stil te staan bij de vraag: hoe kan de zorg beter, sneller en efficiënter? Voor het antwoord combineer je kennis van de gezondheidszorg, techniek en informatica.

Deze opleiding kun je volgen aan twee hogescholen: Avans in Breda en Hogeschool Rotterdam.

Avans in Breda
In de eerste 2 jaar krijg je veel klassikaal les. Daarnaast ga je aan de slag met projecten. Zo maak je kennis met technologische problemen in de zorg. Ook verderop in de studie werk je aan projecten, zowel in groepen als individueel. Zo word je goed voorbereid op de praktijk, waar je ook veel projectmatig zult werken.

Je krijgt les in vier hoofdpijlers:

  • bedrijfskunde
  • techniek
  • gezondheidskunde
  • communicatie

Je wordt opgeleid tot generalist. Op die manier kun je met veel verschillende professionals werken. Je leert over veel onderwerpen mee te praten, en de behoeften van specialisten om te zetten naar oplossingen.

In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf of instelling. Daarnaast kun je kiezen uit 2 minoren: Ergonomisch Product Ontwerpen en Active Ageing.
Het is de bedoeling dat je vanaf dit jaar een belangrijke bijdrage kunt leveren in verschillende organisaties. Je bent al een Young Professional.

Hogeschool Rotterdam
Bij de opleiding in Rotterdam ligt de nadruk op de medische technologie in het ziekenhuis én in de thuissituatie.

4 taakgebieden staan centraal in opleiding. Dit zijn:

  • bepalen zorgtechnologische behoefte
  • concretiseren zorgtechnologische oplossing
  • implementeren zorgtechnologie
  • optimaliseren zorgtechnologie

In de propedeuse doe je basiskennis op. Je oriënteert je breed in het vakgebied en je leert veel over de organisatie van de zorg. Ook doe je de nodige technische en medische kennis op.

Na het eerste jaar ligt de nadruk op verdieping van de medische technieken in de gezondheidszorg. Je werkt aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld cardiologie, oncologie, of chronisch zieken en gehandicapten. Je loopt stage om praktijkervaring op te doen en volgt een minor om je kennis te verbreden of juist te verdiepen.

Een verdiepende minor die aansluit bij Gezondheidszorg Technologie is Medische Techniek & Domotica. In deze minor leer je hoe je je kunt inzetten voor het ontwikkelen van technische ondersteuning voor duurzame en veilige gezondheidszorg.

Stage en afstuderen
Bij beide opleidingen loop je stage om kennis te maken met het werkveld. Je werkt dan aan een opdracht in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg of bij een overheidsinstelling.
In het tweede deel van het vierde jaar studeer je af. Bij beide opleidingen werk je hiervoor aan een praktijkprobleem in je toekomstige werkgebied.
Na je afstuderen ben je Bachelor of Science (Bsc)

Bacheloropleiding Mens en Techniek
Gezondheidszorgtechnologie is een 4-jarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Mens en Techniek. De opleiding Mens en Techniek wordt op verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal gericht op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent. Variërend van meer technisch tot meer op gezondheidszorg gericht.
Andere differentiaties van Mens en Techniek zijn: