Opleiding Mens en Techniek I Orthopedische Technologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de opleiding Mens en Techniek - Orthopedische Technologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- MBO niveau 4
- HAVO
- VWO

Welk instroomprofiel?
Alle profielen op HAVO- en VWO-niveau geven toegang. Op HAVO-niveau is bij het profiel Cultuur en Maatschappij wel Wiskunde A of B vereist.

Ook al voldoe je aan de wettelijke toelatingseisen, dat is nog geen garantie voor studiesucces. De bacheloropleiding Mens en Techniek, differentiatie Orthopedische Technologie, is een technische opleiding. Uit analyse van de studieresultaten blijkt dat studenten met een N&T of N&G profiel de beste resultaten behalen.

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen kun je vrijstellingen krijgen en dus de studie in minder dan vier jaar afronden. Informeer bij de hogeschool wat de mogelijkheden voor studieduurverkorting zijn. Zie: waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.