Opleiding Mondzorgkunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Mondzorgkunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen, word je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding toegelaten.

Vakkenpakket
Voor de opleiding Mondzorgkunde gelden geen specifieke vakkenpakketeisen. Wel wordt scheikunde en biologie aanbevolen.

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

Selectieprocedure
In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is. Kijk voor meer informatie op de pagina Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.