Opleiding Mondzorgkunde

Wist je dat…?

de tandarts steeds meer taken uit handen gaat geven? Om dit in goede banen te leiden, werken de HBO-opleidingen Mondzorgkunde nauw samen met de universitaire studie Tandheelkunde.

je deze opleiding maar aan vier hogescholen kunt volgen?

je een gedeelte van je studie in Zweden, Denemarken of Finland kunt doorbrengen? Sommige opleidingen hebben zelfs enkele stageplaatsen op Curaçao, Bonaire, Duitsland, Italië of Australië.

je als student Mondzorgkunde lid kunt worden van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten? Je krijgt het tweemaandelijkse tijdschrift toegestuurd. Studenten kunnen van de faciliteiten van de vereniging gebruikmaken, zoals het bijwonen van lezingen.

zorgstudenten op kosten van hun school kunnen worden ingeënt tegen hepatitis B? De onderwijsinstellingen kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij het ministerie. Met deze inenting lopen studenten tijdens hun opleiding of stage minder risico om besmet te raken met het hepatitisvirus.

de overheid geen tweede bacheloropleiding uit het domein van de gezondheidszorg of educatie voor je bekostigt als je er al één hebt afgerond? Dat betekent dat je in plaats van het wettelijk collegegeld, het instellingscollegegeld moet betalen. Dit is een hoger bedrag. Informeer bij je hogeschool van je keuze wat het instellingscollegegeld is.