Opleiding Obstetrieverpleegkundige

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je zorg verlenen aan vrouwen met problemen in de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het kraambed. Je leert de zorg coördineren in bijvoorbeeld de verloskamer of op de polikliniek. Het is belangrijk dat je leert hoe je nauwlettend de gezondheidstoestand van zwangere, bevallende en bevallen patiënten in de gaten kunt houden.

De opleiding Obstetrieverpleegkundige bestaat uit theorie-, vaardigheids- en praktijkmodules. Verschillende thema’s komen hierbij aan de orde. Je doet algemene- en achtergrondkennis op, maar bekwaamt je ook in specialistische kennis en vaardigheden.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen zijn:
- Ethiek en juridische aspecten
- Specifieke verpleegkundige zorg tijdens de normale en pathologische bevalling
- Specifieke verpleegkundige zorg van vrouwen met gynaecologische
gezondheidsproblemen
- Extramurale verpleegkundige zorg
- Zorg voor de (zieke) pasgeborene en zuigeling

Maar ook bijvorbeeld thema's als:
- Zelfstandig leren
- Professionalisering
- Kwaliteit van zorg en onderzoek

Praktijk
Het praktijkgedeelte bestaat uit verschillende stageperioden. Je werkt dan voornamelijk op de afdeling Verloskamers en op de verpleegafdeling Verloskunde. Van daaruit loop je enkele weken een korte stage op andere afdelingen, bijvoorbeeld op de:

- afdeling Neonatologie (voor te vroeg geboren of zieke baby’s)
- afdeling Gynaecologie
- polikliniek Obstetrie/Gynaecologie/Voortplanting
- operatiekamers

Afronding
Na afronding van de opleiding word je opgenomen in het CZO-register. Je moet dan wel je diploma behaald hebben in een door het CZO erkend ziekenhuis.