Opleiding Oefentherapie Cesar

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Oefentherapie Cesar

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Oefentherapie Cesar is een voltijd HBO-opleiding. De duur van de opleiding is vier jaar.

Tijdens deze opleiding krijg je onderwijs in hoorcolleges, praktijklessen en werkcolleges. Je werkt ook regelmatig in groepjes. Je leert niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage). En dat doe je individueel, digitaal én in leerteams. Deze mix heet blended learning. De digitale leeromgeving speelt hierbij een belangrijke rol.
Wil je meer weten over dit blended learning? Informeer bij de onderwijsinstelling. Zie Waar aanmelden.