Opleiding Oefentherapie Cesar

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Oefentherapie Cesar

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Oefentherapie Cesar te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Instroomprofiel
Elk profiel van HAVO en VWO geeft toegang.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.