Opleiding Oefentherapie Cesar

Wat leer je?

Wat leer je?
Oefentherapie Cesar is een kleinschalige HBO-opleiding die je alleen bij Hogeschool Utrecht vindt. De studie is heel praktijkgericht. Je krijgt vanaf het begin veel praktijklessen en loopt al in het eerste jaar stage. Tijdens hoorcolleges leer je de theorie die je meteen kunt toepassen in de praktijklessen. Daarbij leer je observeren en analyseren van bewegen en oefen je vaardigheden op je medestudenten of simulatiepatiënten.

Propedeuse
In het propedeusejaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen. Een belangrijk kenmerk van de opleiding is, dat niet één deel van het lichaam centraal staat, of één apart vak zoals anatomie, maar je leert juist om naar de mens als geheel te kijken. Het eerste halfjaar leer je veel over fysiologie en anatomie en kinesiologie. Deze basiskennis is essentieel voor het vervolg van de studie.

Tweede en derde jaar
In het tweede jaar verdiep en verbreed je je kennis van bewegen en oefentherapeutisch handelen. De meeste vakken uit het eerste jaar krijgen in het tweede jaar een vervolg. Je werkt samen met andere studenten aan groepsopdrachten. In de praktijklessen onderzoek en behandel je je medestudenten of simulatiepatiënten. Ook leer je voorlichting te geven over je beroep.

In het derde jaar vergroot je je kennis en vaardigheden als oefentherapeut. Je leert onder meer hoe je een zorgtraject ontwerpt en hoe je een businessmodel maakt. In groepsverband voer je een praktijkgericht onderzoek uit.

Stages en afstuderen
Je gaat meer in de praktijk leren door middel van het lopen van stages. In het derde en vierde jaar loop je twee stages, die elk vijftien weken duren. Ook heb je een halfjaar vrije ruimte, de profilering, die je zelf invult met een keuzeprogramma. Je werkt steeds meer toe naar het afstuderen. Om je HBO-diploma te halen, moet je een afstudeeropdracht doen. Daarin combineer je inzicht in de theorie met je praktijkervaring. Je kiest het onderwerp dat het best bij jou past.