Opleiding Oncologieverpleegkundige

Wat leer je?

Tijdens de specialistische vervolgopleiding Oncologieverpleegkundige leer je hoe je jonge of volwassen kankerpatiënten verpleegt en hoe je zelfstandig het zorgproces begeleidt.

De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn onder andere:

  • het vertalen van je eigen visie op gezondheid en ziekte naar specifieke verpleegkundige zorg aan kankerpatiënten
  • het verlenen van methodische zorg aan deze patiënten
  • omgaan met chemotherapie, zoals toediening en bijwerkingen
  • het gebruiken van diagnostiek en behandelmethoden in je verpleegkundige handelen

Maar ook: zelfstandig leren, professionalisering en kwaliteit van zorg en onderzoek.

Kanker is een ingrijpende ziekte die veel impact op de patiënt en zijn naasten heeft. Tijdens de opleiding leer je dan ook hoe je tot steun kunt zijn, respectvol begeleiding biedt en optimale voorlichting geeft.

Als oncologieverpleegkundige krijg je ook te maken met andere hulpverleners. Je leert daarom hoe je zorg coördineert en hoe je met andere hulpverleners samenwerkt.