Opleiding Oncologieverpleegkundige

Wist je dat…?

er twee gespecialiseerde (categorale) ziekenhuizen zijn die alleen kankerpatiënten opnemen? Dat zijn de Dr. Daniël Den Hoed Kliniek in Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

je op de site van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis meer informatie vindt over de specialistische vervolgopleiding Oncologieverpleegkundige? Het adres is www.nki.nl.

de opleiding voluit 'Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Oncologieverpleegkundige' heet?