Opleiding Orthoptie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Orthoptie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de opleiding Orthoptie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- MBO niveau 4
- HAVO
- VWO

Instroomprofiel of vakkenpakket
Met een HAVO- of VWO-diploma heb je toegang tot alle instroomprofielen. Wanneer je het profiel Cultuur en Maatschappij hebt gekozen op de HAVO, heb je ook Wiskunde A of B nodig.

Vrijstellingen
Je kunt vrijstellingen krijgen met het MBO-diploma:

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.