Opleiding Orthoptie

Wat leer je?

Wat leer je?
Orthoptie wil zeggen 'recht kijken'. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld. Tijdens de opleiding Orthoptie leer je hoe je problemen aan het oog kunt opsporen en behandelen.

Leren over verschillende problemen en patiënten
Veel patiënten die bij de orthoptist komen, zijn jonger dan twaalf jaar. Je leert tijdens deze opleiding hoe je ingewikkelde dingen begrijpelijk kunt maken. Kinderen die bij de orthoptist komen hebben last van slecht zien, hoofdpijn, scheelzien, lui oog of leesproblemen. Volwassenen kunnen door suikerziekte, een neurologische of spieraandoening gaan dubbelzien of leesproblemen hebben. In al deze zaken ga jij je verdiepen. Je leert hoe je een diagnose stelt en hoe je een behandeling gaat inzetten. 

Belangrijke vakken in het eerste jaar
Vier onderwerpen worden behandeld:
- Algemene en oogheelkundige anatomie en fysiologie. Om algemene pathologie (ziekteleer) en oogheelkundige pathologie te kunnen begrijpen, is kennis hierover van belang.
- Scheelzien. Je leert het verschil weer te geven tussen een rechte en een niet-rechte oogstand. De gevolgen van een niet-rechte oogstand voor de samenwerking tussen de ogen worden uitgebreid behandeld.
- Refractie. Je leert een correctie van het oog objectief en subjectief vast te stellen én een brilvoorschrift op te stellen.
- Gespreksvoering. Je leert de basisvaardigheden in de communicatie met de cliënt. Door middel van rollenspelen ga je verschillende soorten gesprekken oefenen, zoals een kennismakingsgesprek, een adviesgesprek of een slechtnieuwsgesprek.

Theorie

Elk jaar is ingedeeld in vijf blokken, waarin een aantal thema’s wordt behandeld. Het thema wordt vanuit verschillende kanten belicht, bijvoorbeeld vanuit optiek, orthoptie en medische aspecten. Ook komen sociale vaardigheden aan bod.

Projectonderwijs
Je werkt zelfstandig of in groepjes aan opdrachten of casussen. Dit kunnen praktijk- of theorieopdrachten zijn. Een orthoptist moet over een aantal vaardigheden beschikken dat je voor elk beroep in de gezondheidszorg nodig hebt. Zo leer je tijdens de opleiding bijvoorbeeld over:
•    communicatie, feedback en gespreksvoering
•    reflecteren op het eigen handelen

Major/minor
Naast het voorgeschreven programma heb je vrije keuzeruimte. Je kunt een goedgekeurd pakket van zelfgekozen cursussen volgen. Ook kun je de vrije keuzeruimte invullen met een minor. Je kunt kiezen of je je kennis wilt verdiepen of juist verbreden. Je hebt keuze uit alle cursussen en minors van Hogeschool Utrecht, bijvoorbeeld:
- Small Business Skills, kennis en vaardigheden die van belang zijn als je een eigen praktijk wilt starten
- Managementvaardigheden voor de Gezondheidszorg
- Schakel naar de Wetenschap
- International Health Studies

Stage
In het eerste jaar zijn er verschillende stagedagen waarin je een kijkje kunt nemen in een orthoptiepraktijk of optiekzaak. In je tweede jaar ga je viermaal twee weken op stage.  Aan het eind van het derde studiejaar en het grootste deel van het vierde jaar loop je stage in twee verschillende instellingen. Daarnaast kun je in de afstudeerfase kiezen voor een profileringsstage. Dat is een stage op een specifiek gebied van de oogzorg. Voorbeelden daarvan zijn:
• een instituut voor blinden en slechtzienden
• onderzoeksstage (ergonomie, visuele ontwikkeling bij te
vroeg geboren baby’s)
• buitenlandstage
• gehandicaptenzorg
Je kunt in overleg met de opleiding stage lopen in het
buitenland.

De opleiding Orthoptie kan alleen aan Hogeschool Utrecht worden gevolgd.