Opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie

Wist je dat…?

je ook in het buitenland stage kunt lopen?

bij de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie kinderen van 0 tot 16 jaar centraal staan?

je als pedagogisch manager kinderopvang indirect met kinderen werkt?

je als pedagogisch medewerker kinderopvang wél direct met kinderen werkt? Voor deze functie kun je bijvoorbeeld de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 4 volgen.

je na deze opleiding ook je eigen bedrijf in de kinderopvang kunt beginnen?

als je in de kinderopvang gaat stage lopen je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebt? De VOG is een bewijs van goed gedrag, dus dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. 

een pedagogisch kwaliteitsmedewerker en HBO coach beide vanaf 2019 verplicht zijn in de kinderopvang? Beide beroepen sluiten goed aan bij deze opleiding.