Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is in principe drie jaar. Het is bij sommige ROC's ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.