Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Wist je dat…?

je voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang creatief moet zijn? Je verzint zelf allerlei activiteiten voor de kinderen en voert deze ook uit.

je waarschijnlijk een studieduurverkorting kunt krijgen als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt? Met een EVC-procedure kun je laten testen welke relevante ervaring hierop van toepassing is. Zie ook: Eisen toelating.

als je in de kinderopvang gaat stage lopen je vanaf 1 juli 2012 een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebt? De VOG is een bewijs van goed gedrag, dus dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan.