Opleiding Pedagogische Wetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Pedagogische Wetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Pedagogische wetenschappen te worden toegelaten, heb je het VWO-diploma nodig.

Vakkenpakket
Wiskunde A wordt sterk aanbevolen. Als je geen wiskunde in je vakkenpakket hebt, is het slim om je wiskundekennis bij te spijkeren voor de start van de opleiding.

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

HBO-achtergrond
Het is mogelijk dat je wordt toegelaten met een HBO-propedeuse/-einddiploma. Hiervoor gelden wel aanvullende eisen. Neem hiervoor contact op met de universiteit van je keuze, zie Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.