Opleiding

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

De 4-jarige MBO-opleiding Gehandicaptenzorg leidt je op tot persoonlijk begeleider van mensen met een beperking. Het kan gaan om mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Je leert hoe je deze mensen ondersteunt bij hun dagelijkse activiteiten en persoonlijke ontwikkeling.

MBO-opleiding Gehandicaptenzorg
In de opleiding Gehandicaptenzorg leer je hoe je cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Hoe reageer je op onvoorziene situaties en wat moet je doen in een crisissituatie? Je leert ook een ondersteuningsplan op te stellen. Dit doe je samen met de cliënt en zijn naasten. Hierbij let je erop dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over zijn eigen leven.

Tijdens de opleiding Gehandicaptenzorg is er verder aandacht voor:
    •    activiteiten bedenken en uitvoeren voor een groep
    •    verpleegtechnische handelingen
    •    de wet- en regelgeving die hoort bij het verplegen en verzorgen van de cliënt
    •    het begeleiden van collega’s, stagiairs en vrijwilligers
    •    voorraden beheren, bestellen en controleren

De opleiding heeft daarnaast een keuzedeel. Je verdiept je bijvoorbeeld in: mensen met een licht verstandelijke beperking, diversiteit, ondernemerschap, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of wijkgericht werken.

Lees meer over de inhoud van de opleiding Gehandicaptenzorg.

Werken als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Na deze opleiding kun je aan de slag in de gehandicaptensector.
Er zijn verschillende mogelijkheden.

Verder studeren
Na de opleiding Gehandicaptenzorg op niveau 4 kun je ook doorstromen naar verschillende HBO-opleidingen.
Bekijk ze hier!