Opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je mensen met een of meerdere beperkingen te begeleiden bij het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij huishoudelijke taken of bij hun persoonlijke verzorging. Je werkt met mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Daarnaast kunnen bij deze mensen ook nog de volgende problemen voorkomen:
- psychosociale of gedragsproblemen
- psychiatrische problemen

Je leert hoe je bepaalde verpleegtechnische handelingen uitvoert. Denk hierbij aan het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Daarnaast leer je hoe je cliënten ondersteunt in hun ontwikkeling, en welke activiteiten je kunt doen met je cliënt. Je komt ook te weten hoe je een ondersteuningsplan schrijft. 

Je ontdekt hoe je de ontwikkeling van je cliënt evalueert en bespreekt met collega’s. En je leert omgaan met de familie en andere naasten van je cliënten. Bovendien komen communicatieve en sociale vaardigheden aan bod, zoals samenwerken met collega’s en overleggen met contactpersonen van bijvoorbeeld sociale werkplaatsen en bedrijven.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Je leert in dit profieldeel bijvoorbeeld hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert en een ondersteuningsplan schrijft.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Ernstig meervoudige beperkingen of voor Jeugd en opvoedhulp. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.