Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je werken met jongeren, volwassen en ouderen die meervoudige problemen hebben. Vaak kunnen deze mensen om verschillende redenen niet zelfstandig thuis wonen. Zij hebben (tijdelijk of langdurig) ondersteuning nodig bij de dagelijkse bezigheden en het functioneren in de maatschappij. Jij leert hoe je deze mensen daarin ondersteunt. Dit doe je bijvoorbeeld door verschillende activiteiten met je cliënten te ondernemen. Denk aan muzisch-agogische en creatieve activiteiten. Je leert welke activiteiten geschikt zijn voor de verschillende cliënten.

Je cliënten kunnen allerlei soorten problemen hebben, bijvoorbeeld psychische of gezinsproblemen. Je ontdekt welke aanpak bij welke problemen past en hoe je daarvoor een plan opstelt. Je leert ook hoe je de familie en andere naasten van de cliënt kunt ondersteunen.

De opleiding bereidt je voor op het omgaan met onverwachte situaties. Je cliënten kunnen bijvoorbeeld last hebben van stemmingswisselingen of gedragsproblemen. Je leert daar snel op in te spelen.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Je leert in dit profieldeel hoe je specifieke doelgroepen bijstaat. Bijvoorbeeld door een ondersteuningsplan te schrijven en cliënten te ondersteunen bij deelname in de maatschappij.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Overbruggen (interculturele) diversiteit, of voor Mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal twintig procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal zestig procent van de studietijd werkend aan het leren.

Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.