Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Wist je dat…?

deze opleiding vergelijkbaar is met de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg? Dit komt omdat de opleidingen Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg uitstroomrichtingen zijn van de studierichting Maatschappelijke Zorg.

je waarschijnlijk een studieduurverkorting kunt krijgen als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt? Met een EVC-procedure kun je laten testen welke relevante ervaring hierop van toepassing is. Zie ook: Eisen toelating.

je ook kunt kiezen voor de opleiding Persoonlijk Begeleider Zorgboerderij? In deze opleiding wordt het begeleiden van mensen gecombineerd met natuur en dieren. Kortom: een combinatie van de richtingen maatschappelijke zorg en groen. Je wordt opgeleid om later met mensen met een beperking te werken op een zorgboerderij (of in activiteitencentra).