Opleiding Podotherapie

Wat leer je?

Tijdens de opleiding Podotherapie leer je hoe je mensen met voetklachten moet behandelen. Dit kunnen ook klachten zijn die voortkomen uit het afwijkend functioneren van de voet(en), een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon. Daarnaast leer je hoe je adviezen en behandelingen geeft over afwijkende teenstanden of (ernstige) huid- en nagelaandoeningen.

Studieprogramma
Het studieprogramma bestaat uit thema's waarin alle beroepsaspecten geïntegreerd aan de orde komen. Je moet dan denken aan vakken als:
- anatomie
- fysiologie
- pathologie
- biomechanica
Maar ook aan aspecten als psychologie, gespreksvaardigheid, ondernemen, onderzoek en behandeling.

Aan bod komt ook de behandeling van diabetische patiënten, chronisch zieken, kinderen en sporters met blessures. 

Theoretische kennis wordt direct toegepast in het praktisch handelen. Dat gebeurt via casuïstieken (gevalsbeschrijvingen).

Praktijk
Praktijkvorming is een belangrijk onderdeel in de studie Podotherapie. Tijdens de medische practica leer je veel over de bouw van het lichaam.

In het eerste jaar heb je een oriënterende stage bij een zelfstandig gevestigde podotherapeut of een podotherapeut elders in de gezondheidszorg. Ook in het tweede, derde en vierde jaar staan er stageperiodes op het programma.

Daarnaast beschikt de opleiding over een polikliniek. Al in het eerste jaar werk je met proefpersonen en patiënten. In het begin mag je alleen verzorgende werkzaamheden uitvoeren. Later in het jaar voer je onder begeleiding van docenten kleine behandelingen uit.