Opleiding Podotherapie

Wist je dat…?

Opleiding Podotherapie

Wist je dat…?

het beroep podotherapeut in het buitenland veel bekender is? In Nederland staat dit beroep eigenlijk nog in de kinderschoenen.

een podotherapeut in België een podoloog wordt genoemd?

podotherapie is afgeleid van het Griekse woord podos? Dat betekent voet. Letterlijk vertaald betekent podotherapie dus voettherapie.

je zelf hulpmiddelen leert te ontwerpen en te maken?

je een opleiding volgt die je veel keuzevrijheid biedt?

onze voeten gedurende ons leven vier keer de aarde rondlopen?