Opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ leer je hoe je kennisgebieden verenigt om zo je functie in de huisartsenvoorziening goed te kunnen vervullen. Om als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk te werken, moeten er meestal zaken afgeleerd en aangeleerd worden van eerder gevolgde opleidingen en werkervaringen. Een opleiding POH-GGZ helpt daarbij.

Je leert verschillende stappen toe te passen in de begeleiding en behandeling van patiënten. Dit gebeurt conform de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Het gaat om: signaleren, diagnostiek, evalueren, begeleiding en behandeling, monitoring en consultatie. Daarnaast leer je hoe je je eigen spreekuur organiseert. 

Je bent straks vaak de enige in de huisartsenpraktijk met de functie POH-GGZ. In deze opleiding POH-GGZ ontmoet je aanstaande collega’s met diverse achtergronden. Duidelijk wordt wat de kaders van de huisartsenpraktijk zijn en wat de positie van de POH-GGZ hierin is ten opzichte van de GGZ-keten.

Theorie en praktijk
Voor deze opleiding is het nodig dat je een werkplek of stageplek hebt in een huisartsenpraktijk. Zo kun je het geleerde direct in praktijk brengen.

Afstuderen
Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je het post-bachelordiploma Praktijkondersteuner Huisarts GGZ. Je bent nu in staat om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners buiten de praktijk, vorm te geven aan het spreekuur voor patiënten met psychische, psychiatrische, psychosomatische en psychosociale problemen.