Opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Wist je dat…?

praktijkondersteuner huisarts GGZ afgekort wordt als POH-GGZ?

GGZ voor Geestelijke Gezondheidszorg staat?

de opleiding gericht is op geestelijke klachten?

er ook een opleiding genaamd Praktijkondersteuner Huisarts (POH-S) is, gericht is op lichamelijke klachten?

de opleiding POH-GGZ aansluit op de toenemende vraag naar goed opgeleide praktijkondersteuners huisarts GGZ?

je als stagiair praktijkondersteuner recht hebt op een stagevergoeding van 150 euro per maand als je meer dan 15 uur stage loopt per week? Deze vergoeding komt via je stagebieder. Als je geen OV-kaart hebt dan heb je ook recht op reiskostenvergoeding. Je stagebieder kan jouw vergoeding direct weer terugkrijgen van de SSFH, de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, www.ssfh.nl. De regeling is een initiatief van de cao-partners in de huisartsenzorg om meer stageplaatsen te creëren.