Opleiding Psychologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je wordt toegelaten tot de bacheloropleiding Psychologie als je één van de volgende diploma’s bezit:
- Nederlands VWO-diploma, met bij voorkeur biologie en wiskunde B
- HBO (propedeuse)diploma
- einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding

Wie psychologie wil studeren, moet wiskunde op VWO-niveau beheersen. Heb je dat niveau niet, dan kun je voor de start van de studie een extra programma wiskunde volgen bij de universiteit. Je mag je alleen voor de bachelor Psychologie inschrijven als je de (pittige) eindtoets van dit programma hebt gehaald. 

Decentrale selectie
Een aantal universiteiten hanteert een decentrale selectie. Hierbij selecteren universiteiten zelf studenten op basis van bepaalde eisen. Kijk voor deze eisen op de site van de universiteit.

Online opleiding?
Als je de opleiding Psychologie online wilt volgen, kun je terecht bij de Open Universiteit. De toelatingseisen voor deze opleiding kunnen afwijken. Informeer daarom bij de onderwijsinstelling (zie Waar aanmelden).

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.