Opleiding Psychologie

Wist je dat…?

Opleiding Psychologie

Wist je dat…?

de wetenschappelijke psychologie pas in de 19e eeuw is ontstaan? Vergeleken met bijvoorbeeld natuurwetenschappen is psychologie dus nog een betrekkelijk jonge wetenschap.

je na je opleiding zelfs bij een ministerie aan de slag kunt?

je in de psychologie bijvoorbeeld ook antwoord probeert te vinden op de vraag wat de invloed is van kleine hoeveelheden lood in het voedsel op je geheugen?

er ook een master Kinder- en Jeugdpsychologie en een master Klinische Psychologie is? Kijk bij Vervolgopleidingen.

er ook een HBO-opleiding Toegepaste Psychologie bestaat? Na deze opleiding ben je geen psycholoog, maar een praktisch uitvoerend psycholoog (HBO toegepast psycholoog). Je kunt je niet inschrijven in het BIG-register en mag niet zelfstandig diagnoses stellen. Met de HBO-opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als arbeidspsycholoog, maatschappelijk begeleider, jongerenhulpverlener, voorlichter, trainer, arbo-begeleider of reclasseringsmedewerker. Je werkt vaak onder verantwoording van een universitair geschoolde psycholoog of therapeut. Je kunt deze opleiding volgen bij diverse hogescholen. Zie: Toegepaste Psychologie.