Opleiding Sociaal-Cultureel Werker

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Sociaal-Cultureel Werker

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Sociaal-Cultureel Werker (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) of via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). In beide gevallen duurt de opleiding drie tot vier jaar. Op sommige ROC's is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie eisen toelating.

Particuliere opleiding
Er bestaat ook een schriftelijke opleiding Sociaal-Cultureel Werker (niveau 4). De duur van deze opleiding hangt af van je eigen studietempo.