Opleiding Sociaal-Cultureel Werker

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Sociaal-Cultureel Werker leer je oplossingen te bedenken voor problemen en voor vragen in een wijk of buurt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met hangjongeren die overlast veroorzaken? Of hoe zorg je ervoor dat kinderen en volwassenen worden betrokken bij de buurt? Je leert om de problemen helder te krijgen en op te lossen. Natuurlijk samen met de mensen om wie het gaat!

Als sociaal-cultureel werker ontwikkel je activiteiten voor verschillende doelgroepen en werk je veel met vrijwilligers en stagiairs. Daarom leer je ook hoe je mensen enthousiast kunt maken, activeren, begeleiden en adviseren. Ook aan beleid van instellingen, rapporteren en samenwerken wordt veel aandacht besteed.

 

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • beroepsgerichte basis: leren werken aan de aanpak van sociale problematiek

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sociaal Werk: Sociaal-Cultureel Werker en Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener.

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Sociaal-Cultureel Werker. Je leert hierin hoe je doelgroepen ondersteunt bij hun deelname aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door hen te ondersteunen bij activiteiten of zelf activiteiten te organiseren.  

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Wijkgericht werken of Jeugd- en opvoedhulp. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.