Opleiding Sociaal-Cultureel Werker

Wist je dat…?

deze opleiding samen met Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener valt onder het dossier Sociaal Werk? Dit betekent dat je in het basisdeel van je opleiding dezelfde vakken volgt.

je na afronding van de opleiding Sociaal-Cultureel Werker bijvoorbeeld ook in de naschoolse opvang kunt gaan werken?