Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Wat leer je?

Doel van de opleiding
De opleiding SJD vormt je tot een professional die thuis is in de regel- en wetgeving, en die mensen met die kennis helpt.

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding maak je je de Nederlandse wet- en regelgeving eigen. Daarnaast leer je samenwerken met instanties, professionele gesprekken voeren, planmatig werken en krijg je inzicht in de sociale achtergrond van problemen.

Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je onder meer de volgende werkzaamheden kunt uitvoeren:

 • mensen bijstaan in een ontslagprocedure
 • bemiddelen bij een burenruzie
 • taakstraffen ontwikkelen voor veroordeelden
 • beslissen over de aanvraag van een asielzoeker
 • een plan opstellen om schulden af te betalen
 • adviseren en informeren over regelgeving, procedures en instanties

Vakken
Onder andere de volgende vakken komen aan bod:

 • privaat- en publiekrecht
 • gespreksvoering
 • onderhandelen
 • trajectbemiddeling
 • schuldhulpverlening
 • psychologie
 • sociologie
 • filosofie
 • organisatieleer


Praktijk
In het tweede, derde of vierde jaar loop je stage bij een zelfgekozen instelling. Je verricht daar uitvoerende, beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden.