Opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is drie tot vier jaar. 

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.