Opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens je MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener leer je hoe je diensten verleent aan mensen die problemen hebben. Deze problemen kunnen heel verschillend zijn. Zo leer je onder andere omgaan met mensen die financiële problemen of een alcohol- of drugsverslaving hebben. Of met mensen die thuis niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Of met jongeren die van huis weggelopen zijn. Je schakelt in je toekomstige beroep telkens tussen verschillende doelgroepen. Dit kan je werk soms lastig, maar ook uitdagend maken.

Je leert hoe je mensen op de beste manier kunt helpen. zodat je hun zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij kunt vergroten. Je leert bijvoorbeeld adviseren over bepaalde regelingen. En hoe je praktische ondersteuning en begeleiding biedt. Denk hierbij aan het aanvragen van een uitkering of het regelen van huisvesting of huursubsidie. Of bijvoorbeeld het wegwerken van betalingsachterstanden.

De opleiding bevat ook een juridisch gedeelte. Later in je werk is het namelijk van belang dat je kennis hebt van bepaalde wet- en regelgeving. Je geeft je cliënten voorlichting of bemiddelt wanneer zij een conflict hebben met gemeentelijke instanties. Hoe je dit aanpakt leer je allemaal tijdens je opleiding.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • beroepsgerichte basis: leren werken aan de aanpak van sociale problematiek

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sociaal Werk: Sociaal-Cultureel Werker en Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener.

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener. Je leert hierin hoe je cliënten ondersteunt bij sociaal maatschappelijke vragen of problemen. Bijvoorbeeld bij juridische problemen.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Jongerenwerk of Doorstroom naar HBO Sociaal Juridisch. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.