Opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Wist je dat…?

je vrijstelling kunt krijgen voor de opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener? Kijk hiervoor bij Eisen toelating.

je waarschijnlijk een studieduurverkorting kunt krijgen als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt? Met een EVC-procedure kun je laten testen welke relevante ervaring hierop van toepassing is. Zie ook: Eisen toelating.

deze opleiding samen met Sociaal-Cultureel Werker valt onder het dossier Sociaal Werk? Dit betekent dat je in het basisdeel van je opleiding dezelfde vakken volgt.