Opleiding

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Er zijn veel veranderingen gaande in het vakgebied van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Daarom gaan deze 3 opleidingen bij de meeste onderwijsinstellingen samen in de opleiding Social Work.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening studeren

De HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) duurt 4 jaar. Je leert hoe je mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychische of opvoedingsproblemen op de juiste manier ondersteunt en begeleidt.

In de opleiding SPH leer je mensen begeleiden die door omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met vragen als: hoe kun je deze kwetsbare mensen ondersteunen bij zelfstandig wonen? Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om te kunnen werken? 

Je komt te weten hoe je mensen in hun dagelijkse leven kunt ondersteunen bij complexe problemen, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • lichamelijke of verstandelijke beperkingen
  • psychiatrische stoornissen
  • verslavingen
  • crimineel gedrag
  • ouderdomsstoornissen
  • traumatische ervaringen

Tijdens de opleiding SPH leer je onder meer hoe je een plan van aanpak maakt, cliënten begeleidt en jouw werk evalueert. Ook leer je omgaan met agressie en weerstand.

Aan de slag als sociaal werker
Als sociaal werker ondersteun je kwetsbare mensen in hun eigen woon- en leefsituatie.

Samen met andere professionals analyseer je de situatie van je cliënten. Volgens een plan van aanpak werk je aan doelen van je cliënten. Dit doe je met hen, hun netwerk en vaak verschillende professionals.

Opleidingsinstituten
De opleiding SPH gaat bij veel onderwijsinstellingen op in de opleiding Social Work. Aan de volgende opleidingsinstituten kun je in het schooljaar 2018-2019 nog wel de opleiding SPH volgen:
Hogeschool van Amsterdam www.hva.nl
NCOI (particulier) www.ncoi.nl
NTI (particulier) www.nti.nl