Opleiding Sociaal-Psychiatrische Verpleegkunde

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Sociaal-Psychiatrische Verpleegkunde leer je omgaan met mensen die psychiatrische problemen hebben. Je leert bijvoorbeeld alles over de verschillende behandelwijzen en over het voorkomen van terugslagen. Ook komt het geven van voorlichting aan psychiatrische patiënten aan bod.

De patiënten waarmee je werkt zijn heel verschillend. Zo werk je met mensen die zich in moeilijke situaties bevinden en die zelf geen mogelijkheden zien om hieruit te komen. Denk bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen of mensen met een (chronisch) psychiatrische stoornis. Of je werkt bijvoorbeeld met mensen die delicten hebben gepleegd. In dat geval houd je je bezig met forensische problematiek. Ook zul je te maken krijgen met mensen die meerdere stoornissen hebben. Tijdens de opleiding leer je hoe met deze verschillende patiëntengroepen moet omgaan.

Onderwerpen
De opleiding behandelt verschillende thema’s. Voorbeelden van zulke thema’s zijn:
- Verpleegkundige methodiek
- Sociaal-psychiatrische begeleiding
- Sociaal-psychiatrische behandeling
- Sociaal-psychiatrische crisisinterventie
- Preventie en jeugd

Verhouding theorie/praktijk
Tijdens deze opleiding werk je als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in opleiding. Voor de theorie ga je wekelijks een dag naar school. Zie ook: duur en leerwijze.