Opleiding Spelagogiek

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Spelagogiek leer je hoe je kinderen via spel in hun ontwikkeling kunt stimuleren. Je doet kennis op over de ontwikkeling van kinderen en veelvoorkomende afwijkingen. Voor de meeste kinderen is spelen iets wat ze vanzelfsprekend doen, gewoon omdat het leuk is. Dat is maar goed ook, want spel biedt hen een veilige context om zich zo goed mogelijk te ontplooien.
Voor kinderen die een emotionele, sociale, zintuiglijke, motorische of andere achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen, is spelen echter niet vanzelfsprekend. De spelbegeleider/spelagoog leert hen spelen, zodat ze zich met hun beperkingen en mogelijkheden, zo goed mogelijk ontwikkelen. Spelbegeleiding voer je zowel individueel als in groepen uit.

De doelstelling van de opleiding is dat je methodisch, kindgericht en verantwoord met kinderen kunt werken, spelgedrag kunt observeren en kunt vaststellen waar zich problemen voordoen. Spelagogiek draait om spel, spelontwikkeling en spelbegeleiding. Je leert hoe je begeleidingsplannen opstelt, welke verschillende methoden en hulpmiddelen er zijn en hoe je deze kunt inzetten om je doel te bereiken.

Tijdens het theoretische gedeelte van de opleiding behandel je verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn:

- Speltheorie

- Spelvaardigheden

- Spelobservatie

- Methodiek van spelbegeleiding

- Groepsspelbegeleiding
- Spel bij allochtone kinderen

Theorie en praktijk

Voor deze opleiding geldt dat het eerste jaar voornamelijk theoretisch van aard is en het tweede jaar voornamelijk praktisch. De theorie die je leert, link je wel met de praktijk door in oefenvorm de vaardigheden te trainen.

In het tweede jaar kies je een specialisatie: (speciaal) onderwijs, zorg, kinderopvang, het gezin en het ziekenhuis. Dit is, in overleg, ook mogelijk op je eigen werkplek. Daarnaast ga je stage lopen en schrijf je een eindwerkstuk. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een instelling voor jeugdhulpverlening, welzijnsinstelling, instelling voor gehandicaptenzorg of school voor speciaal onderwijs.